1. Samh?llskontakter

    I Sverige st?lls h?ga krav p? att medborgarna ska f? en god och kvalitativ v?rd, samtidigt som det blir allt mer komplext att n? ut med nya innovativa mediciner till patienter som beh?ver dem.?


    Vi som arbetar med samh?llskontakter arbetar med att m?jligg?ra en dialog mellan olika akt?rer inom v?rden, en dialog som kan ta oss n?rmare v?rt gemensamma m?l; att f?rb?ttra v?rden och h?lsan, och att m?jligg?ra tidig och ordnad tillg?ng till nya innovativa behandlingar.

    Kom g?rna med f?rslag och synpunkter p? vad just du ?nskar ha en dialog kring!


    Horizont

    Tidningen Horizont

    Horizont ?r en tidning utgiven av Bristol-Myers Squibb. Syftet ?r att belysa viktiga ?mnen inom l?kemedelsomr?det p? ett balanserat och nyanserat s?tt. Med kunskap vill vi v?cka tankar och stimulera till dialog.

    Twitter logo

    Horizont p? Twitter

    H?r twittrar Bristol-Myers Squibb i Sverige om aktuella ?mnen inom life science.


    V?r n?rvaro i Almedalen

    P? den?h?r?sidan kan du hitta information om Bristol-Myers Squibbs aktiviteter i Almedalen under 2017 och 2018.

    V?rt samarbete med patient- och intresseorganisationer

    Vi samarbetar med ett flertal patient- och intresseorganisationer i syfte att f?rb?ttra situationen f?r patienter och anh?riga. Vi s?ker alltid nya samarbeten,?kontakta oss?g?rna om du ?r intresserad!

    V?ra medlemskap i branschorganisationer

    Vi ?r medlemmar i tv? branschorganisationer som arbetar f?r en h?llbar och konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige: LIF – de forskande l?kemedelsf?retagen samt SwedenBIO, branschf?reningen f?r life science-industrin.

    NOSE1902894-01-01
    影音先锋2018中文资源网站