1. V?rdpersonal

    Bristol-Myers Squibb ?r ett globalt biopharmaf?retag som verkar f?r att uppt?cka, utveckla och leverera innovativa l?kemedel som hj?lper patienter ?vervinna allvarliga sjukdomar.
    Varje ?r investerar vi mer ?n?4,9 miljarder?USD i forskning och utveckling inom en rad omr?den med stora medicinska behov. L?s mer om v?ra l?kemedel under respektive omr?de.


    L?kemedelsampuller

    V?ra l?kemedel? ??

    V?rt uppdrag ?r att uppt?cka, utveckla och leverera innovativa l?kemedel som hj?lper patienter att besegra allvarliga sjukdomar.? ??

    V?ra sjukdomsomr?den

    V?lkommen till v?ra sidor som riktar sig till dig som arbetar inom h?lso- och sjukv?rden. H?r kan du hitta mer information inom de terapiomr?den som intresserar dig.

    Onkologi

    Onkologiska sjukdomar

    Reumatologiska sjukdomar

    Reumatologiska sjukdomar

    Hj?rta/k?rl

    Hj?rt-/k?rlsjukdomar


    Kliniska studier

    Kliniska studier och forskning ?r avg?rande delar i arbetet med att erbjuda patienter nya l?kemedel.? ??

    Innovativa l?kemedel

    Hj?lp f?r patienter med allvarliga sjukdomar att hitta information om tillg?ng till innovativa l?kemedel.? ??

    Forskare med mikroskop

    Forskning

    Ta reda p? hur vi uppt?cker och utvecklar?l?kemedel f?r patienter.? ??

    Man som ritar p? en whiteboard

    Transparens

    ?ppenhet och transparens ?r en viktig del i v?rt arbete. Vi str?var efter att alltid ha en h?g transparens i den information vi delar med v?rdgivare, patienter, branschkollegor och aktie?gare.


    Medicinsk information och tj?nster? ??

    Kontakt f?r medicinsk information

    Rapportera biverkningar/ reklamationer

    NOSE1902894-01-01
    影音先锋2018中文资源网站