1. Ansvar

    V?rt engagemang i v?ra patienter kr?ver att vi agerar ansvarsfullt p? alla fronter. V?rt agerande kommer patienter till gagn v?rlden ?ver, samtidigt som de gynnar v?rt f?retag, v?ra anst?llda, v?ra aktie?gare och v?ra samh?llen.? ??

    L?kare och barncancerpatient

    Global HOPE

    Skapa en framtid f?r barn i Afrika med cancer och blodsjukdomar

    V?rt sociala ansvar

    I till?gg till v?r mission, att uppt?cka, utveckla och leverera innovativa l?kemedel som hj?lper patienter ?vervinna allvarliga sjukdomar, tar vi ocks? ett stort samh?llsansvar. I v?rt sociala ansvarsarbete finns program p? b?de global och lokal niv?. Flera av initiativen utg?r fr?n Bristol-Myers Squibbs stiftelse som arbetar med att fr?mja likv?rdig v?rd inom cancer och psykiska sjukdomar genom en rad olika samh?llsprogram runt om i v?rlden. V?r ambition ?r ?ven att arbeta globalt med ett aktivt milj?ansvar f?r att minska energi- och vattenanv?ndning och g?ra produktionsprocessen mer milj?v?nlig.


    Giovanni Caforio skakar hand med en cyklist

    V?rt globala CSR-arbete

    V?rt globala CSR-arbete administreras genom en rad olika program, vart och ett med eget fokus och ans?kningsf?rfarande.?L?s mer om v?ra program och ans?k nedan.? ??

    gajans_och_fjodor


    Clownmedicins blogg

    Clownmedicin best?r av 14 clowner som sedan 1998 bes?ker barn?och vuxna p? sjukhus i Stockholmsomr?det. Bristol-Myers Squibb har under flera ?r st?ttat denna verksamhet och ?r stolta ?ver att ?ven kunna presentera deras blogg.?Clownmedicin hette tidigare Gl?djeverkstan.

    Portr?tt av en kvinna som ler

    Bristol-Myers Squibb Foundation

    Bristol-Myers Squibb Foundation?fr?mjar j?mlikhet inom h?lsa och syftar till att f?rb?ttra?h?lsoutvecklingen i regioner som ?r extra h?rt drabbade av allvarliga sjukdomar. Bristol-Myers Squibb Foundation driver ett flertal globala initiativ och program.? ??
    En man i sin tr?dg?rd

    V?rt milj?ansvar

    F?r oss handlar h?llbarhet om att tillgodose ouppfyllda medicinska behov, ?ka tillg?ngen till l?kemedel och att omfamna?ta ansvar f?r v?r milj?.

    Man ritar p? en whiteboard

    Transparens? ??

    Vi str?var efter att bedriva v?r verksamhet med h?gsta integritet och transparens mot patienter, branschkollegor och aktie?gare.
    Forskare studerar en rad ampuller

    Positionering i nyckelfr?gor? ??

    V?r bransch f?r?ndras snabbt. H?lso- och sjukv?rdspolitik och bioetik utvecklas st?ndigt och vi utvecklas med dem.

    Okej att k?nna

    N?r Ung Cancer-filmen Det ?r okej att k?nna lades ut p? YouTube fick den ett enormt genomslag. Det med r?tta, eftersom filmen s? uppriktigt och tydligt f?rmedlar de k?nslor och tankar som forsar genom den som upplevt cancer p? n?ra h?ll. Filmen blev m?jligt tack vare 12 modiga, unga vuxna som ber?ttar om sin upplevelse av att ha en allvarlig sjukdom och att ?verleva den.


    NOSE1902894-01-01
    影音先锋2018中文资源网站