1. Om oss

    Vi ?r ett globalt?biopharmaf?retag vars uppdrag ?r att uppt?cka, utveckla och leverera innovativa l?kemedel som hj?lper patienter att besegra allvarliga sjukdomar.? ??


    Patienterna i fokus

    Att arbeta tillsammans f?r patienter? ??

    Patienterna st?r i fokus f?r allt vi g?r.


    B

    ristol-Myers Squibb ?r ett globalt biopharmaf?retag som kombinerar r?ckvidden och resurserna hos ett st?rre l?kemedelsf?retag med entrepren?rsandan och smidigheten hos ett bioteknikf?retag. Vi arbetar varje dag f?r att leverera innovativa l?kemedel till patienter med allvarliga sjukdomar inom onkologi, kardiovaskul?ra sjukdomar, immunologi och fibros. De senaste ?ren har vi kunnat tillhandah?lla flera nya l?kemedel till patienter med stora medicinska behov.

    Genom v?r forsknings- och utvecklingsorganisation har vi byggt upp en h?llbar pipeline av potentiella behandlingar och vi har m?nga externa samarbeten f?r att f? tillg?ng till innovation som kan bredda och p?skynda v?rt arbete.

    Som globala medborgare arbetar vi p? ett h?llbart och ansvarsfullt s?tt. Genom Bristol-Myers Squibb Foundation fr?mjar vi j?mlikhet inom h?lsa och str?var efter att f?rb?ttra folkh?lsan i delar av v?rlden som ?r extra h?rt drabbade av allvarliga sjukdomar och tillst?nd, n?got som ger nytt hopp till n?gra av v?rldens mest utsatta m?nniskor.

    Partnerskap och samarbeten av olika slag ?r en viktig del av BMS aff?rsstrategi och en nyckel f?r att snabba p? att innovationer n?r beh?vande patienter. Ett exempel ?r det avtal som BMS Sverige har med H2 Health Hub, i syfte att hitta fler digitala l?sningar som kan underl?tta patientens vardag. Ett annat aktuellt exempel ?r det ”Innovation Race” som arrangerades i Uppsala 2016 med deltagare fr?n Akademiska Sjukhuset, Bristol-Myers Squibb, AbbVie och Microsoft. Vi ?r ?ven samarbetspartner till det sociala n?tverket War On Cancer i syfte att f? lyfta patientperspektivet i cancerv?rden.?

    Varje ?r investerar BMS mer ?n 4,9 miljarder USD i forskning och utveckling inom en rad olika omr?den. V?rt p?g?ende forskningsprogram omfattar breda patientgrupper inom flera sjukdomsomr?den. Inom cancer bedriver vi forskning inom drygt 50 olika cancerformer. I Sverige har vi f?r n?rvarande ungef?r 20 p?g?ende kliniska studier, majoriteten inom immunonkologi. Att delta i kliniska pr?vningar kan inneb?ra en m?jlighet f?r patienter att f? tillg?ng till nya behandlingar. Bes?k g?rna v?r databas.


    V?rt f?retag? ??

    Bristol-Myer Squibbs normer och v?rderingar binder samman f?retaget och v?ra medarbetare runt om i v?rlden och f?r oss att arbeta med den h?gsta standarden f?r moraliskt och etiskt beteende.

    M?ngfald och inkluderande?

    Vi str?var efter m?ngfald p? v?ra arbetsplatser. Genom att skapa inkluderande arbetsplatser kan vi ta vara p? alla medarbetares kompetens och potential tas tillvara.

    Nyckelfakta? ??

    H?r hittar du fakta om BMS globalt och lokalt.

    Ansvar? ??

    Att ta ansvar handlar om att g?ra det r?tta f?r patienter v?rlden ?ver. Vi g?r viktiga insatser inom m?nga olika omr?den f?r att minska h?lsorisker och f?rb?ttra behandlingen av patienter som drabbats av allvarliga sjukdomar.

    Bristol-Myers Squibb Foundation? ??

    Bristol-Myers Squibb Foundation fr?mjar j?mlikhet inom h?lsa och syftar till att??f?rb?ttra h?lsotillst?ndet i regioner som ?r extra h?rt drabbade allvarliga sjukdomar. Bristol-Myers Squibb Foundation driver ett flertal globala initiativ och program.? ??

    F?retagsledning? ??

    V?rt f?retag styrs av en f?retagsledning med bred erfarenhet, vilket leder? till att de kan navigera i ett st?ndigt f?r?nderligt globalt v?rdlandskap. Vi leverar det vi har ?tagit oss att g?ra med h?gsta m?jliga kvalitet; till v?ra patienter och kunder, till v?ra anst?llda, till v?ra globala samh?llen, till v?ra aktie?gare och till v?r milj?. I slut?ndan kommer v?r framg?ng att m?tas p? basis av den skillnad vi kan g?ra i patienternas liv. F?retagsledningen ansvarar f?r den dagliga driften av f?retaget.? ??
    NOSE1902894-01-01
    影音先锋2018中文资源网站